Groep De Brauwer nv is gespecialiseerd in verse karkassen. De varkenshelften kunnen in diverse kwaliteiten worden aangeboden, naargelang de wensen van haar klanten (type, SEUROP-klasse, gewicht en % mager vlees).

Nevenproducten zoals o.a. koppen, poten, tongen, lever die voortvloeien uit het slachtproces, behoren eveneens tot het productgamma van Groep De Brauwer nv.
  BRC     certus
overzicht
  • foto
  • foto
  • foto

Groep De Brauwer nv hecht sinds haar oprichting enorm veel belang aan de
kwaliteit, en dit in al haar aspecten.

 

 

top
Autocontrole

Ons slachthuis in Ruiselede voldoet aan de eisen van een algemeen controle systeem dat gesuperviseerd en geaccrediteerd wordt door het FAVV.

HACCP

De toepassing van kwaliteitssytemen, -standaarden en conrolesystemen van Groep De Brauwer wordt gestuurd volgens twee lijnen:

 

  1. Inhoud van het systeem:
    HACCP -certificering op het gebied van voedselveiligheid, consumentenacceptatie, productintegriteit, transparantie, dierenwelzijn en dierengezondheid;
  2. Management:
    Heldere afspraken met het management omtrent organisatiestructtur, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met als resultaat een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
BRC

Exportslachthuis De Coster is BRC gekeurd. BRC Global standard is een kwaliteitsstandaard die de voedselveiligheid en de bescherming van de eind consument moet garanderen.

Kwaliteitshandboek Leveranciers

Naar aanleiding van de verdere uitbouw van ons Haccp-handboek zijn wij verplicht om een leveranciersselectie uit te voeren.

Het kwaliteitshandboek leveranciers omvat een aantal punten waarvoor de leverancier zich engageert deze te respecteren indien hij varkens wil leveren aan Groep De Brauwer nv. Dit document kan afgeprint worden en ondertekend aan Groep De Brauwer nv terugbezorgd worden.

Traceerbaarheid

Tijdens het productieproces wordt er bij elke stap nauwlettend toegekeken of alle schakels in de voedselketen achterhaald kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de keten van bij de leverancier tot bij de consument gevolgd kan worden zodat de retracering gegarandeerd is.

 

Dit systeem is zodanig opgesteld en uitgewerkt dat Groep De Brauwer nv onmiddellijk kan ingrijpen als er zich een eventueel probleem voordoet in eender welke stap in de varkensvleesproductie.

EG Snit

Karkassen kunnen zowel aangeboden worden in karkas EEG snit (zonder kop en zonder voorpoten) als in karkas met kop en met voorpoten. Naargelang de wens van de klant kunnen de varkenshelften met of zonder korte keel klaargemaakt worden.

 

 

Labo analyses

Om de kwaliteit voor 100% te kunnen garanderen, beschikt de slachthuizen en dus ook Groep De Brauwer nv over haar eigen labo's met haar kwaliteitsteam, onder leiding van een kwaliteitsmanager en bedrijfsveearts. Dit team zorgt er dagelijks voor dat de nodige testen en controles gedaan worden die niet alleen wettelijk maar ook voor haar kwaliteitshandboek noodzakelijk zijn. Maandelijks worden de dagresultaten gesynthetiseerd en aan haar klanten medegedeeld.

SEUROP

De varkens worden geklasseerd volgens het Europees klasseringssysteem SEUROP.

CERTUS

“CERTUS” is voor het varkensvlees in België hét kwaliteitslabel bij uitstek. Het is Europees bekend en wordt in Duitsland gelijkgesteld met het QS-label. Het Certus Quality label wordt gecoördineerd en gepromoot door een onafhankelijk controleorganisme in Brussel, nl. VZW Belpork, die de kwaliteit en zekerheid van het CERTUS-varkensvlees garandeert. Groep De Brauwer nv heeft haar eigen VZW Decopork door Belpork goedgekeurd. Het slachthuis is erkend als CERTUS-participant.
Concreet betekent dit dat Groep De Brauwer nv de CERTUS gekeurde varkens bij aanvoer mag slachten met het CERTUS-label en deze karkassen als CERTUS gelabeld varkensvlees kan verhandelen met de desbetreffende certificaten. Typisch aan het CERTUS-systeem is dat het kwaliteitslabel garant staat voor de volledige varkensvleesproductiekolom, van de varkenshouder over het slachthuis en uitsnijderij tot het verkooppunt.  Elke schakel binnen de volledige productieketen moet CERTUS-gekeurd zijn, wordt onderworpen aan de periodieke controles en moet met alle administratieve documenten per levering in orde zijn.
Indien u als leverancier nog niet in het bezit bent van het CERTUS-label, kan u zich steeds aansluiten binnen onze VZW Decopork om u CERTUS te laten goedkeuren.
Anderzijds is het ook mogelijk –wanneer u reeds CERTUS gekeurd bent binnen een andere VZW- u ook te verbinden aan onze VZW waardoor uw CERTUS-varkens als CERTUS kan aanleveren.

In beide gevallen kan u daarvoor zo een aansluitingsformulier downloaden en afdrukken. U hoeft dit formulier enkel volledig in te vullen en ondertekend aan ons terug te sturen (faxnummer: 051/40.95.40.).  Met dit engagement verklaart elke deelnemer dat hij akkoord gaat met het CERTUS-lastenboek en het intern reglement van CERTUS.  Deze beide documenten kan u eveneens op onze website downloaden.  Mochten er nog bepaalde zaken niet duidelijk zijn, staan wij steeds ter uwer  beschikking (tel. 051/400.477 of info@groepdebrauwer.be).  U vindt eveneens op onze site een link naar de CERTUS-website (www.certus.be) waar u nog extra info terugvindt.