GROEP DE BRAUWER distantieert zich van de gebeurtenissen in Exportslachthuis Tielt

 

NV GROEP DE BRAUWER:

  • betreurt ten zeerste de gebeurtenissen in het Exportslachthuis Tielt,

 

  • draagt het dierenwelzijn hoog in het vaandel,

 

  • roept alle betrokkenen op om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en om het dierenwelzijn te bevorderen,

 

  • is een andere vennootschap, met Ondernemingsnummer 0423.512.985, met andere bestuurders en met een ander doel, nl. karkassen- en vleeshandel, dan EXPORTSLACHTHUIS TIELT NV (0860.797.893) en NV DEBRA-GROUP (0597.599.479), en heeft daardoor geen beslissingsbevoegdheid in het Exportslachthuis Tielt noch in Debra-Group, waar de feiten zich voordeden.